Dostępne kursy

Laboratorium

dr inż. Andrzej Gawrych-Żukowski

(a.gawrych-zukowski@uniwersytetkaliski.edu.pl)

Kurs zawiera dokumenty związane z programem studiów kierunku "informatyka", zgodnym z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK).

Wykład i ćwiczenia

dr inż. Andrzej Gawrych-Żukowski

(a.gawrych-zukowski@uniwersytetkaliski.edu.pl)